Κυριακή, 11 Σεπτεμβρίου 2011

ΝΕΟΣ ΓΥΡΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΝ

ΔΕΥΤΕΡΑ ΣΤΕΦ ώρα 12.00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο 


ΤΡΙΤΗ ΣΔΟ ώρα 12.00 στο Μεγάλο Αμφιθέατρο 


ΤΡΙΤΗ ΣΕΥΠ ώρα 12.00 στο Υπόγειο της ΣΔΟ