Παρασκευή, 20 Μαΐου 2011

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 2011

ΣΔΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ[815]
ΕΓΚΥΡΑ[800]
ΑΚΥΡΑ[15]
ΛΕΥΚΑ[3(0.37%)]
ΠΑΣΠ[465(58.12%)]
ΠΚΣ[119(14,87%)]
ΔΑΠ[117(14.62%)]
ΕΑΑΚ[64(8%)]
ΑΡΕΝ[32(4%)]

ΣΤΕ

ΨΗΦΙΣΑΝ[880]
ΕΓΚΥΡΑ[861]
ΑΚΥΡΑ[19]
ΛΕΥΚΑ[12(1.39%)]
ΠΑΣΠ[346(40.18%)]
ΑΣΚ[224(22.01%)]
ΠΚΣ[135(15.67%)]
ΕΑΑΚ[54(6.27%)]
ΔΑΠ[47(5.45%)]
ΑΡΕΝ[43(4.99%)]

ΣΕΥΠ
ΨΗΦΙΣΑΝ[410]
ΕΓΚΥΡΑ[406]
ΑΚΥΡΑ[4]
ΛΕΥΚΑ[3(0.73%)]
ΠΑΣΠ[270(66.5%)]
ΠΚΣ[71(17.48%)]
ΕΑΑΚ[26(6.4%)]
ΔΑΠ[19(4.67%)]
ΑΡΕΝ[17(4.18%)]