Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2011

Όλοι στις γεν. συνελεύσεις!

ΤΡΙΤΗ  1/3  ΣΤΕ

ΤΕΤΑΡΤΗ  2/3  ΣΔΟ

ΠΕΜΠΤΗ  3/3  ΣΕΥΠ 

Ώρα 12:00
στο μεγάλο αμφιθέατρο