Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2011

Ψήφισμα του ΣΕΕΠ ΤΕΙ Πάτρας "Αρτίν Δανελιάν" για τις απειλές πειθαρχικών σε συνδικαλιστές


ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ "ΑΡΤΙΝ ΔΑΝΕΛΙΑΝ"
Ψήφισμα για την απειλή πειθαρχικών διώξεων κατά συνδικαλιστών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο Πάτρας

Με μεγάλη ανησυχία πληροφορηθήκαμε από δημοσιεύματα του αθηναϊκού Τύπου περί πειθαρχικών ποινών που επιβλήθηκαν σε συνδικαλιστές φοιτητές σε σχολές του Πανεπιστημίου Πατρών. Κατ' αρχάς, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, τα δημοσιεύματα είναι ψευδή, αφού δεν επιβλήθηκε καμία ποινή λόγω "διατάραξης της ομαλής λειτουργίας του ιδρύματος", παρά μόνο γραπτές προειδοποιήσεις.
Προκύπτουν όμως ορισμένα ερωτηματικά και ορισμένα συμπεράσματα:
 1. Είναι εξαιρετικά ύποπτο το γεγονός ότι ένα "τοπικό" ζήτημα του Πανεπιστημίου Πατρών πήρε πολύ γρήγορα τεράστιες διαστάσεις από πανελλαδικής εμβέλειας έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα Ενημέρωσης, τα οποία όφειλαν να διασταυρώσουν την "είδηση" πριν τη δημοσίευσή της, αν μη τι άλλο για να διαφυλάξουν την αξιοπιστία τους και να μην αναγκαστούν να προβούν σε ανασκευές -όπως τελικά έγινε. Ειδικά σε μια περίοδο που επιχειρείται συστηματικά η ηθική και υλική απαξίωση της δημόσιας τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και των θεσμών της -συμπεριλαμβανομένου και του συνδικαλισμού-, με σκοπό τη μετατροπή της σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών εκπαίδευσης.
2. Είναι προφανές ότι υπάρχει προσπάθεια ποινικοποίησης -έστω και με τη μορφή των προειδοποιήσεων, προς το παρόν- της συνδικαλιστικής δράσης, από μερίδα των Διοικήσεων του Πανεπιστημίου.
Ο Σύλλογός μας καταγγέλλει την ανακίνηση των Πειθαρχικών Συμβουλίων για ζητήματα που αφορούν συνδικαλιστική δράση. Οι φοιτητικοί Σύλλογοι έχουν όργανα και διαδικασίες που μπορούν να κρίνουν την όποια συνδικαλιστική πρακτική και να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα εάν κριθεί απαραίτητο, όπως αντίστοιχα όργανα και διαδικασίες έχει και το εκπαιδευτικό προσωπικό. Όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς και ειδικά το Πρυτανικό Συμβούλιο, οφείλουν να λάβουν σαφή θέση για το ζήτημα.

    Για το Δ.Σ.

    Ο Πρόεδρος


    Μιχαλόπουλος Παναγιώτης

    Ο Αντιπρόεδρος


    Ζαφειρόπουλος Σπύρος