Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2013

Ολοι στις γενικές συνέλευσης
                                        Δεν θα πληρωσει η παιδεία την κρίση τους
                                          Τεταρτη 13:00 ΣΔΟ M.Αμφιθέατρο
                                                     Πέμτη 13:00 ΣΤΕ M.Αμφιθέατρο
                                           Πέμτη 13:30 ΣΕΥΠ Υπόγειο ΣΔΟ