Τετάρτη, 6 Νοεμβρίου 2013

ΟΛΟΙ ΣΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ 

Τρίτη 12/11 συνέλευση ΣΤΕ Μ.Αμφιθέατρο ώρα 13:00

Τετάρτη 13/11 συνέλευση ΣΔΟ Μ.Αμφιθέατρο ώρα 13:00

Τρίτη 12/11 συνέλευση ΣΕΥΠ υπόγειο ΣΔΟ ώρα 12:30